Systeem ontwikkeling

Wanneer men een praktische oplossing zoekt voor een vraag waarbij de technische specificatie nog niet compleet is, of wanneer een specificatie onderhevig is aan een belangrijke verschuiving in grootte of werkomgeving, dan heeft Huygens Engineers de gereedschappen in huis om het ontwikkelingsproject uit te voeren met stapsgewijze controle over tijd en budget. Technische ontwikkeling is een van de twee belangrijkste activiteiten bij Huygens Engineers.

Een grens kan soms moeilijk te trekken zijn tussen Engineering en Technische ontwikkeling aan de ene kant en tussen Technische ontwikkeling en Product ontwikkeling aan de andere kant. Een of enkele van de volgende kenmerken zal een project doen verschuiven van Engineering naar Technische ontwikkeling:

 • Gebruik van klantspecifieke onderdelen, waarbij deze nog wel onder garantie van de leverancier vallen
 • Complexe combinaties van functies en interfaces 
 • Nieuwe omgevingsfactoren  (temperatuur, water, chemische stoffen, druk, etc.)
 • Significante verschuiving van afmetingen en/of vermogens
 • Beperkte ervaring van het ontwerpteam met de thematiek
 • Wanneer ergonomie een rol speelt 

Enkele voorbeelden van Technische ontwikkelingsprojecten gerealiseerd door het ontwerpteam van Huygens:

 • Ontwerp van een eerste generatie water-turbine 
 • Ontwerp van een nieuwe kermis attractie
 • Een labmodel van een innovatief voortstuwingssysteem voor schepen inclusief geavanceerde meet & regeltechniek. 

Bij Technische ontwikkeling speelt voorontwerp een belangrijke rol in het proces. Nauwe samenwerking met het product-team van de klant vertaalt zich naar een oplossing en een definitieve technische specificatie. Huygens Engineers poogt ontwerptijd, realisatie kosten en verwachte onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Nauwe samenwerking met leveranciers kan nodig zijn voor belangrijke onderdelen. Wij vertalen de behoefte naar een efficiënt ontwerp, waarbij we relevante disciplines uit werktuigbouw, thermiek, ontwerp voor productie, meet & regeltechniek, elektrisch ontwerp en ergonomisch ontwerp combineren. 

Een ontwerp is geankerd in realiteit bij Huygens Engineers en stopt niet bij de tekentafel.Omdat wij vaak betrokken worden in de realisatiefase, blijft de focus van ieder project praktisch. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten dat ook ervaren.   

Voor ons wordt een Technisch-ontwikkelingsproject gekenmerkt door:

 • Behoefte aan voorontwerp
 • Gebruikelijke componenten & materialen
 • Commercieel verkrijgbare onderdelen, gebruik binnen specificatie
 • Gebruik van klantspecifieke onderdelen met garantie van de leverancier 
 • Noodzaak tot testen en afstellen/inregelen
 • Laag technisch risico 

Een klant kan de volgende stappen verwachten als het gaat om Technische ontwikkeling:

 1. Functionele specificatie
 2. Voorontwerp
 3. Leverancier voorselectie voor belangrijke onderdelen
 4. Machinefabriek voorselectie
 5. Gedetailleerde technische specificatie
 6. Ontwerp
 7. Analyse en berekeningen
 8. Detailengineering
 9. Ontwerp van afnameprotocol
 10. Certificeringsdocumenten
 11. Onderhoudsontwerp
 12. Bouwondersteuning
 13. Ondersteuning bij testen, afstellen en inregelen

Ondertussen lopen 2 processen hierbij in parallel:

 • Coördinatie tussen disciplines
 • Projectplanning en budget controle

Technische ontwikkeling is een van de belangrijkste activiteiten van Huygens Engineers. Wij hebben ervaring, we blijven praktisch denken en we hebben de analytische en creatieve mix om de beste oplossingen te vinden. We begrijpen het belang van zowel bouwkosten als totaalkosten (TCO). We vinden het integreren van complexe functies uitdagend. We beschikken over de vakkennis die nodig is om werktuigbouwkundig ontwerp te integreren met meet&regeltechniek, thermisch ontwerp, afdichting-problematiek en aspecten van vloeistofdynamica. We zijn gewend te werken in multidisciplinaire teams van klanten en partners. Ontwikkeling zit in ons bloed. 

Wij danken u voor uw interesse in Huygens Engineers, wij beantwoorden uw vragen graag en we nodigen u van harte uit om te overwegen of wij iets voor u kunnen betekenen.