Technology development at Huygens engineers for flapping foil propulsion of ships based on a single shaft mechanism for heave and rotation

Technologie ontwikkeling

Wanneer uw ideeën reeds vergevorderd zijn, maar in de technologie ontwikkeling van uw product onzekerheden overblijven, kan Huygens Engineers uw projectproces vormgeven om de technologische volwassenheid op niveau te brengen. Dit doen wij met gepaste kernachtigheid, snelheid en betaalbaarheid.

Huygens Engineers is geen wetenschapsinstituut, maar is wel goed uitgerust om experimenten, labmodellen, meetinstrumenten, meetopstellingen en prototypes te ontwerpen. Wij werken als verbindingselement tussen wetenschappers en project-eigenaren die concepten en ideeën willen vertalen naar praktische oplossingen. Wij combineren een praktische oriëntatie met gedisciplineerde analyse. 

Wanneer is het technologie ontwikkeling?

Om realistische  verwachtingen te kweken, blijkt het vaak waardevol om de technologische ontwikkeling (technological readiness level) van een concept vast te stellen en vervolgens een realistisch stappenplan te definiëren. Huygens Engineers onderkent het wezenlijke verschil tussen Product Ontwikkeling waar de onzekerheid zich concentreert rondom een nauw thema, en Technologie Ontwikkeling waar meerdere onzekerheden kunnen spelen.

Het is Technologie ontwikkeling wanneer: 

 • De economische haalbaarheid van de benadering nog niet is vastgesteld
 • Onderdelen van het concept nog onbewezen zijn in de beoogde gebruiksomstandigheden 
 • Sommige aspecten van wat er gebeurt nog niet goed begrepen worden
 • De interactie die nodig is tussen elementen die zich  nog niet praktisch heeft bewezen 
 • Produceerbaarheid nog in kaart moet worden gebracht 

Referentie voor Technologie Ontwikkeling:

Huygens Engineers is werkgever van de belangrijkste wetenschappelijke en technische leden van een projectteam dat zes jaar lang een gedisciplineerd en getrapt project heeft doorlopen met als opdracht het systematisch in kaart brengen van het economisch potentieel, mogelijke technische architecturen en benodigde technologie ontwikkeling voor scheepsvoortstuwing op basis van oscillerende vinnen (zoals een vis- of walvisstaart). De sponsor van dit project was AP Moller Maersk, maar ook MARIN,  Wärtsilä en Civis Orbis waren hierbij betrokken. Dit was een groot en systematisch project waarbij vele technologische vraagstukken aan bod kwamen. Denk aan nieuwe aandrijfproblemen, samengestelde materiaalproblemen, kwesties op het gebied van afdichting, meet & regeltechniek-kwesties en hydrodynamisch nieuw terrein.

Een van de bewandelde technische paden heeft geresulteerd in de eerste systematische database van metingen op het gebied van voorstuwingsrendement van oscillerende vinnen, en een groot gedeelte van de resultaten zijn gepubliceerd in de publicatie "A Systematic Experimental Study on Powering Performance of Flapping Foil Propulsors", die door AP Moller Maersk gesponsord is. Een aantal technische paden zijn onderzocht. 

De technologiesch facetten

Huygens Engineers heeft ervaring met technologische haalbaarheidsstudies waarin de volgende facetten aan bod komen:

 • Wetenschappelijk: voorgestelde principes en beoordeling van het technisch potentieel van de nog onbewezen oplossingen.  
 • Technisch: kunnen de functies gecombineerd worden? Wat is de technische volwassenheid van de beoogde componenten (technological readiness level)? Kan het gebouwd of geproduceerd worden?
 • Economisch: kosten- en batenanalyse
 • Maatschappelijk (vermoedelijk gedrag van belangengroepen): klanten, leveranciers, concurrenten, overheden.
 • Samenwerking: welke kennisinstituten en welke gespecialiseerde partners moeten erbij betrokken worden?
 • IP: kansen en obstakels
 • Projectontwerp

Wij kunnen op verschillende wijze bijdragen aan projectbeoordeling, project ontwerp, de samenstelling van het project-team en aan de technische uitvoering. Technisch gezien is Huygens Engineers in staat om werktuigbouwkundig ontwerp te integreren met meet & regeltechniek, sensoriek, aandrijving, thermisch ontwerp, afdichting en aspecten van technische stromingsleer. Wij werken vaak binnen multidisciplinaire teams met zowel klanten, kennisinstituten, als leveranciers. 

Wij danken u voor uw interesse in Huygens Engineers, wij beantwoorden uw vragen graag en we nodigen u van harte uit om te overwegen ons bij uw vragen te betrekken. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 074 750 8806 of via het e-mailadres: sales@huygens-engineers.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt