Werktuigen en bewegende structuren

Werktuigen en bewegende structuren

Huygens Engineers integreert werktuigbouwkundig ontwerpen met sensoriek, aandrijving, koelingsaspecten, afdichting en het berekenen van krachten die ontstaan uit water- en windstroming. We werken vaak binnen multidisciplinaire teams met zowel opdrachtgevers, kennisinstituten, als leveranciers en bouwers. Huygens Engineers ontwerpt bewegende structuren en veeleisende werktuigen volledig, inclusief sterkte en vermoeiingsberekeningen middels FEM- en simulatietesten. Certificering en bijbehorende documenten kunnen onderdeel zijn van zo'n project. Werkplaatstekeningen zijn vanzelfsprekend onderdeel van het werk.

 

Speciale lasmachine voor UHMWPE


Voor het lassen van UHMWPE voor een specifieke toepassing heeft Huygens Engineers een assemblage-methode ontwikkeld en een mobiel laswerktuig ontworpen waar weinig arbeid mee gemoeid gaat. Voor het voorontwerp is een uitgebreid traject in gang gezet. De sterktedistributie van de gerealiseerde lassen is zorgvuldig in kaart gebracht.

 

Voorspannen van snijmessen voor plastic modules


Voor het op maat snijden van plastic modules heeft Huygens Engineers een snijmachine ontworpen. Deze machine gebruikt verschillende messen met een zeer dun snijblad – gemiddeld maar 0.6mm dik – zodat ze goed door het plastic kunnen snijden zonder dat dit breekt. Om knik in het dunne staal te voorkomen zijn de messen voorgespannen met een speciaal ontworpen houder. Er was een zeer sterk frame nodig om de messen de positioneren en te klemmen. Een voorspanning van 30kN gecombineerd met een knijpspanning van 300kN maakt dat de snijdkracht oploopt tot maar liefst 10kN. In de houder zitten vijf messen van verschillende omvang en met ieder een andere voorspanning. Middels bouten zijn de messen strak voorgespannen en geklemd. Het voorspanningsgereedschap is ontworpen volgens het poka-yoke principe: alle onderdelen kunnen er maar op één manier in en alle bouten zijn met een conventionele momentsleutel op de juiste spanning aan te draaien.

 

Turbine frame


Voor getijdenturbines in de Afsluitdijk heeft Huygens Engineers een stalen ophangconstructie ontworpen. De constructie mocht niet verankerd zijn in de bestaande, gemetselde structuur. We moesten de krachten verdelen om aan de lokale, maximale drukeisen van Rijkswaterstaat te voldoen. Doordat de turbine een onregelmatige belasting veroorzaakt, gekoppeld aan het toerental, speelt eigenfrequentie een belangrijke rol bij het ontwerp van het frame. 

De opdrachtgever wilde ook dempingsfenomenen door het water onderzoeken, waarvoor de eigenfrequentie van de ophangconstructie moest kunnen worden ingesteld. Door een modulaire opbouw van de constructie konden we de stijfheid variëren en daardoor ook de eigenfrequentie. Huygens Engineers heeft het project van conceptontwerp tot aflevering uitgevoerd. We hebben het ontwerp omgezet in 2D-werktekeningen, zochten en instrueerden toeleveranciers voor de hydrauliek van de constructie en waren betrokken bij het productieproces en de plaatsing.

 

Mobiel hijs- en onderhoudswerktuig voor getijdeturbines


Voor getijdenturbines bij de Oosterscheldekering was een transportwerktuig nodig. Het gaat om 15 ton zware turbines die onder een werkweg hangen. Hier moet men voor periodieke onderhoudswerkzaamheden bij kunnen. In uiterste gevallen moeten de turbines ook naar een werkplaats getransporteerd worden. De ruimte tussen de betonnen elementen maakt het mogelijk om via een metalen structuur vanaf een betonnen bovenbalk tot naast de turbines te komen. Diezelfde krappe ruimte legt ook enorme beperkingen op voor de maximale maat van de metalen balken van de hijsconstructie. 

Huygens Engineers maakte daarom het conceptontwerp en detailontwerp van een uitklapbaar werktuig dat bij de turbines kan komen, ze kan ophijsen en transporteren. Dit metalen werktuig is compact genoeg voor transport op één enkele vrachtwagen. Omdat de lokale kracht op de betonconstructies bij het takelwerk beperkt moet blijven, steunt het werktuig aan de ene kant op de arm en ophangconstructie van de turbine en aan de andere kant op de bovenzijde van de betonconstructie. Middels takels aan een bovenligger van het werktuig en een lier is de turbine op te hijsen.

De constructie is ontworpen volgens de EN-codes voor hijskranen. Er is voldaan aan alle eisen voor spanningsniveaus en veiligheidsfactoren. We hebben de constructie gevalideerd via FEM in verschillende belastingscenario's om aan te tonen dat het aan de veiligheidseisen voldoet. Daarnaast hebben we het ontwerp uitgewerkt in werkplaatstekeningen, nadat er goed was nagedacht over gebruiksgemak. Het werktuig is op te slaan in de hal van de werkplaats.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt