Simulatie bij Huygens Engineers

Fem analyse en simulatie

Doormiddel van een FEM analyse, CFD simulatie, Thermische analyse of een analytische berekening maakt Huygens Engineers inzichtelijk of uw werktuigbouwkundig ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Huygens Engineers is zeer ervaren in het uitvoeren van FEM analyse, CFD simulatie, Thermische analyse of een analytische berekeningen, dit vertegenwoordigt dan ook een derde van de uren bij Huygens Engineers.

Voor wie voeren wij FEM analyses uit?

Huygens Engineers voert o.a. FEM analyses en berekeningen uit in directe opdracht voor klanten. Daarnaast realiseren wij een nog groter aantal berekeningen en simulaties ter onderbouwing van ontwerpbesluiten tijdens ontwikkeling en engineering van nieuwe machines, structuren, componenten en meetinstrumenten. Het aandeel van berekening en simulatie varieert sterk tussen projecten. Analytisch inzicht blijft de belangrijkste drijfveer voor de meeste ontwerpen, met daaropvolgende bevestiging via FEA.

Huygens Engineers exploiteert onder anderen een van de ANSYS Mechanical Enterprise CFD Maxwell 3D licenties in Nederland waarmee gekoppeld kan worden gerekend in de 3 domeinen mechanica, stroming en elektromagnetisme, en bezit een Windows rekencluster met 384 GB RAM en 36 cores voor rekenintensieve simulaties.

Software m.b.t. FEM analyse, CFD simulatie, Thermische analyse of een analytische berekeningen

Veel gebruikte software voor rekenen en simulaties:

  • MathCad
  • ANSYS Mechanical Enterpise & Pro
  • ANSYS CFD (Fluent, CFX, ICEM)
  • ANSYS Maxwell 3D
  • Python
  • C#
  • MatLab

Configuratiesoftware

Voor uitontwikkelde producten bouwen wij software die toepassingen valideren qua levensduur, sterkte of warmtehuishouding; dit soort software kan gebruikt worden door application engineers voor toetsing en draait veelal zelfstandig (Python, .net). De basis kan of analytisch zijn ofwel zelf geprogrammeerde 2D FEM.

Wilt u zeker zijn van uw ontwerp, onze specialisten werken graag een analyse voor u uit. Neem daarvoor contact op via telefoonnummer 074 750 8806 of via het e-mailadres: sales@huygens-engineers.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt